จะเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง

จะเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังที่ปลูกให้ได้10ตันต่อไร่

ระยอง72 กับห้วยบง80 ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ช่วยเพิ่มผลผลิตได้มากกว่า การทดลองของเพื่อนที่ปลูกระยอง 5.ใช้ปุ๋ยเคมี ใช้พื้นที่ใกล้เคียงกันในการเปรียบเทียบคุณภาพและเทคนิคการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง
มันสำปะหลังพันธุ์ระยอง 72 มีลักษณะเด่นคือ ท่อนพันธุ์งอกดี เจริญเติบโตได้เร็ว คลุม
วัชพืชได้ดี ทรงต้นสูงใหญ่ตั้งตรง ตัดต้นสะดวก ผลผลิตสูง การตัดเหง้าทำได้สะดวก ลักษณะพันธุ์
เป็นที่ต้องการของเกษตรกร แต่พันธุ์นี้มีข้อจำกัดคือ หัวสดมีแป้งปานกลาง ไม่เหมาะสมกับการทำ
มันเส้น แต่หากใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับโรงงานแป้งไม่มีปัญหา พันธุ์นี้เหมาะสำหรับดินร่วนปนทราย
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เก็บเกี่ยวในฤดูแล้งและอยู่ไม่เกิน 1 ปี
ลักษณะเด่น พันธุ์ห้วยบง 80 เป็นพันธุ์ที่มีแป้งเฉลี่ยสูงถึง 27.3% ซึ่งสูงกว่าพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 และห้วยบง 60
ผลผลิตหัวสดใกล้เคียงกับพันธุ์ห้วยบง 60 แต่สูงกว่า เกษตรศาสตร์ 50 มีลักษณะทรงต้นสูง แตกกิ่ง
น้อยสะดวกต่อการเก็บเกี่ยวและเก็บต้นพันธุ์ เพื่อใช้ในการปลูกต่อไป นอกจากนี้ยังเหมาะกับการใช้
แปรรูปทำมันเส้น แป้ง และเอทานอล
พันธุ์ระยอง 5เป็นลูกผสมระหว่าง 27-77-10 กับพันธุ์ระยอง 3 เป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง และมีปริมาณแป้งในหัวสูง ท่อนพันธุ์งอกดี ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้ดี หัวอ้วนสั้นเก็บเกี่ยวได้ง่าย
ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ตราอินทรีภัณฑ์ สูตร 6-3-3 (ขนาด 25 กก.) ปุ๋ยอินทรีย์เม็ดอินทรีย์เคมี ตราเจริญอินทรีย์ภัณฑ์ สูตร 4-4-4 ขนาด 1 กระสอบ
ปุ๋ยอินทรีย์เคมีที่ใช้ สูตร 6-3-3 หรือ 4-4-4 อัตรา25 กิโลกรัมต่อไร่ สำหรับดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย
และอัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ สำหรับดินทราย แบ่งใส่ 2ครั้ง ครั้งละเท่าๆ กัน ครั้งแรกให้ใส่หลังจากปลูกแล้ว 1
เดือน ครั้งที่ 2 ใส่เมื่อมันสำปะหลังอายุ 3 เดือนเมื่อดินมีความชื้นพอเหมาะ โดยโรยสองข้างของต้นตามแนว
กว้างของพุ่มใบแล้วพรวนดินกลบการบำรุงรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชอย่างยั่งยืน การใส่ปุ๋ยเคมีลงดินอย่างเดียวเป็นเวลานานย่อมทำให้ดินแข็งแน่นทึบ จึงควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมด้วย เป็นการเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดิน

สูตรปุ๋ยที่ใช้สร้างการเจริญเติบโตมัน

สูตรปุ๋ยที่ใช้สร้างการเจริญเติบโตมันสำปะหลัง

มันสำปะหลังที่เราปลูกกันอยู่ทุกวันนี้ 90 เปอร์เซ็นต์ผลผลิตได้ต่ำกว่า 5 ตันต่อไร่ สูตรปุ๋ยที่ใช้สร้างการเจริญเติบโตก็คำนวนมาจากการนำไปใช้ บนพื้นฐานที่ใกล้เคียงกับผลผลิตและระยะเวลามากที่สุด ส่วนจะนำไปใช้ได้หมดหรือไม่ เช่น ธาตุอาหารบางตัวอาจถูกตรึงไว้ในดินเนื่องจากความไม่เหมาะสมของเคมีหรือความ เป็นกรดเป็นด่าง แม้ธาตุบางตัวเกินมากๆก็ทำให้เกิดปฏิกิริยาดังกล่าวเช่นกัน ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ธาตุอาหารของปุ๋ยที่เป็นเรโช หรือสูตรในท้องตลาด พอแก่การนำไปใช้สร้างผลผลิตแน่นอน เพราะพืชจะใช้ปุ๋ยทางรากในระยะ 4 ถึง 5เดือน แรกเท่านั้น เกิน 5 เดือนไปรากจะดูดไปใช้ได้น้อยลง จะเป็นหน้าที่ของใบจะสังเคราะห์อาหาร(น้ำตาล)เองโดยใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ คือ คาร์บอนไดออกไซด์ และแสง ดังนั้น ระยะเวลา 4-5 เดือน การดูดธาตุทางดินของรากมันสำปะหลังที่ส่งผ่านท่อลำเลียงอาหารสู่เหนือดินไป ที่ใบ และสร้างการเจริญเติบโตนั้น 6-3-3 ถือว่าพอเพียงกับผลผลิตและระยะเวลาการใช้  มันสำปะหลังต้องการตัวหน้าสร้างการเจริญเติบโตเหนือดินในระยะแรก เช่นพืชอื่นเหมือนกัน ตัวหน้า 6 ถือว่าเหมาะสม เพราะเมื่อถึงระยะหนึ่งการใช้ไนโตรเจน(ตัวหน้า)ต้องน้อยลง เพื่อหยุดใบอ่อนแลกกับผลผลิตและแป้งที่เป็นหน้าที่ของตัวหลังคือ K  ส่วนตัวกลางที่ทำหน้าที่ในดินเกี่ยวกับรากก็ใช้น้อย เพียงประมาณ 0.5 กก. /ตันหัวมันสดจึงถือว่าพอเพียงเช่นกัน
หรือปุ๋ยอินทรีย์เคมี 4-4-4 ก็สามารถใช้ได้ ตัวหลังอาจจะต่ำนิดหน่อยแต่มันอาจจะไม่ต่ำเลยถ้าในดินที่คุณปลูกมันมี K จากธรรมชาติคงเหลือเยอะ  ตัวหน้าพอ  แต่ติที่ตัวกลางมันสูงไปพืชใช้นิดเดียว "เปลือง" ต้องรู้กันนิดหนึ่งนะครับว่า ธาตุอาหารหลักทั้ง 3 ตัว หน้า กลาง หลัง  ตัว"กลาง"แพงที่สุดเมื่อเทียบต่อหน่วยน้ำหนัก เมื่อเป็นดังนี้ประหยัดไว้ไม่ดีกว่าหรือครับ 
ดินดีเจริญอินทรีย์ภัณฑ์ ด้ายแดง ขนาด 1 กระสอบ
" ปุ๋ยดินดี เจริญอินทรีย์ภัณฑ์ "
ปุ๋ยอินทรีย์ผสมมูลค้างคาว
ปุ๋ยธรรมชาติ 100% ไร้เคมี
ปุ๋ยอินทรีย์ 100% ผสมมูลค้างคาว
ค่าอินทรีย์วัตถุ
OM สูงเกือบ 70%
ให้ธาตุอาหารครบ
13 ชนิด ที่พืชต้องการคือ ไนโตรเจน(N),ฟอสฟอรัส(P),โพรแทสเซี่ยม(K),
แคลเซี่ยม(Ca),แมกนีเซี่ยม(Mg),กำมะถัน(S),
เหล็ก(Fe),สังกะสี(Zn),ทองแดง(Cu),
แมงกานีส(Mn),โบรอน(B),โมลินั่ม(Mo),คลอรีน(Cl)

มันสำปะหลังอายุได้ 1 เดือนควรใช้ปุ๋ยสูตรอะไร

ปลูกมันสำปะหลังอายุได้ 1 เดือนพื้นที่ 2 ไร่ ควรใช้ปุ๋ยสูตรอะไร

ก่อนปลูก รองพื้นด้วยปุ๋ยอินทรีภัณฑ์เม็ด

ปุ๋ยอินทรีภัณฑ์เม็ด 50 กิโลกรัมต่อไร่ ใช้ใส่รองพื้นเตรียมดิน เตรียมอาหารให้มันสำปะหลังพร้อมที่จะเจริญเติบโตได้ดี ตัวเม็ดปุ๋ยประกอบด้วยอาหารครบ 13 ชนิด ที่พืชต้องการคือ ไนโตรเจน(N),ฟอสฟอรัส(P),โพรแทสเซี่ยม(K),แคลเซี่ยม(Ca),แมกนีเซี่ยม(Mg),กำมะถัน(S),เหล็ก(Fe),สังกะสี(Zn),ทองแดง(Cu),แมงกานีส(Mn),โบรอน(B),โมลินั่ม(Mo),คลอรีน(Cl) ที่พืชดูดกินได้ทันที ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืช และส่งเสริมให้พืชมีความสมบูรณ์แข็งแรง

ช่วงเดือนที่ 1

ฉีดพ่นด้วยปุ๋ยน้ำเจริญอินทรีย์ภัณฑ์ เป็นการให้น้ำทางใบ ช่วยส่งเสริมให้มันสำปะหลัง มีความอุดมสมบูรณ์ ตั้งแต่ลำต้น
คุณสมบัติจำเพาะ : ต้นมันสำปะหลังสมบูรณ์ลำต้นใหญ่,ฉีดพ่นทางใบ ส่งเสริมการดูดซึมธาตุอาหาร, เพิ่มการสร้างอาหาร, เพิ่มการแตกใบใหม่
ส่วนประกอบที่สำคัญใน “ ปุ๋ยน้ำเจริญอินทรีย์ภัณฑ์ ” มี 4 ส่วน คือ
ส่วนประกอบที่ 1 ( จากแหล่งอินทรีย์สาร ใต้มหาสมุทร)
ธาตุอาหารหลัก : ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K)
ธาตุอาหารรอง : แคลเซียม (Ca) แมกนีเซียม (Mg) กำมะถัน (S) โบรอน (B)
ธาตุอาหารเสริม : ทองแดง (Cu) เหล็ก (Fe) แมงกานีส (Mn)โมลิบดินั่ม (Mo) สังกะสี (Zn)
องค์ประกอบ : ฮิวมัส (Humic) อินทรีย์วัตถุ (Om)
ส่วนประกอบที่ 2 ( จากแหล่งอาหารที่มีโปรตีนและวิตามินสูง)Growth Hormone + Enzyme โกร๊ธฮอร์โมน + เอ็นไซม์ช่วยในกระบวนการย่อยอาหารได้เร็วกว่าปกติ ช่วยในกระบวนการเมตาบอลิซึมช่วยเพิ่มการสะสมอาหารของพืชพร้อมออกดอกเร็ว
ส่วนประกอบที่ 3 ( สารสกัดจากแหล่งจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์สูง)สารอาหารโมเลกุลเล็ก ที่สกัดได้จากจุลินทรีย์สายพันธุ์ที่ดีที่สุดวิตามิน B1, B2, B3, B6, B12, B-Complexโปรตีนและกรดอะมิโน 18 ชนิด
ส่วนประกอบที่ 4 ( สารไล่แมลง ที่สกัดจากพืชออกฤทธิ์ต้านแมลงกินพืช )สะเดา ตะไคร้หอมว่าน หนอนตายหยาก

ช่วงเดือนที่ 1 ถึงเดือนที่ 2

ปุ๋ยดินดี เจริญอินทรีย์ภัณฑ์ 25 กิโลกรัมต่อไร่ ใช้หว่านหลังปลูกแล้วประมาณ 1 เดือน มีคุณสมบัติเร่งให้มันสำปะหลัง โตเร็ว เขียวเร็ว แตกกิ่งดี ช่วยให้ใบมันสำปะหลังทำหน้าที่สังเคราะห์แสงแดด มาเปลี่ยนเป็นอาหารเพื่อล่อเลี้ยงใบ และลำต้น รวมไปจนถึงเตรียมพร้อมให้มันสำปะหลังลงหัวได้ดี มีไนโตรเจนสูง พร้อมด้วยธาตุอาหารต่างๆที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของมันสำปะหลังอีกมากมาย และฉีดพ่นด้วยปุ๋ยน้ำเจริญอินทรีย์ภัณฑ์ เป็นการให้น้ำทางใบ

ช่วงเดือนที่ 2 ถึง เดือนที่ 3

นาโนไคโตซาน เร่งความเขียว เสริมสร้างลำต้นให้แข็งแรง ยากต่อการเข้าทำลายของแมลงศัตรูพืช สร้างภูมิคุ้มกันให้กับมันสำปะหลังได้เป็นอย่างดี
คุณสมบัติ
- ช่วยสร้างระบบรากพืชให้ใหญ่ อวบ ยาว ดูดซึมอาหารได้ดีโตเร็ว
- ช่วยให้ลำต้น กิ่งก้านใบ มีความสมบูรณ์ แตกยอดและใบมาก
- สร้างระบบการติดดอก ตาดอกสมบูรณ์ และติดผลมากขึ้น
- ช่วยให้พืชต้านภูมิต้านทานโรค และเป็นฟิล์มบาง ๆ ป้องกันแมลงได้ดี