จะเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง

จะเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังที่ปลูกให้ได้10ตันต่อไร่

ระยอง72 กับห้วยบง80 ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ช่วยเพิ่มผลผลิตได้มากกว่า การทดลองของเพื่อนที่ปลูกระยอง 5.ใช้ปุ๋ยเคมี ใช้พื้นที่ใกล้เคียงกันในการเปรียบเทียบคุณภาพและเทคนิคการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง
มันสำปะหลังพันธุ์ระยอง 72 มีลักษณะเด่นคือ ท่อนพันธุ์งอกดี เจริญเติบโตได้เร็ว คลุม
วัชพืชได้ดี ทรงต้นสูงใหญ่ตั้งตรง ตัดต้นสะดวก ผลผลิตสูง การตัดเหง้าทำได้สะดวก ลักษณะพันธุ์
เป็นที่ต้องการของเกษตรกร แต่พันธุ์นี้มีข้อจำกัดคือ หัวสดมีแป้งปานกลาง ไม่เหมาะสมกับการทำ
มันเส้น แต่หากใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับโรงงานแป้งไม่มีปัญหา พันธุ์นี้เหมาะสำหรับดินร่วนปนทราย
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เก็บเกี่ยวในฤดูแล้งและอยู่ไม่เกิน 1 ปี
ลักษณะเด่น พันธุ์ห้วยบง 80 เป็นพันธุ์ที่มีแป้งเฉลี่ยสูงถึง 27.3% ซึ่งสูงกว่าพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 และห้วยบง 60
ผลผลิตหัวสดใกล้เคียงกับพันธุ์ห้วยบง 60 แต่สูงกว่า เกษตรศาสตร์ 50 มีลักษณะทรงต้นสูง แตกกิ่ง
น้อยสะดวกต่อการเก็บเกี่ยวและเก็บต้นพันธุ์ เพื่อใช้ในการปลูกต่อไป นอกจากนี้ยังเหมาะกับการใช้
แปรรูปทำมันเส้น แป้ง และเอทานอล
พันธุ์ระยอง 5เป็นลูกผสมระหว่าง 27-77-10 กับพันธุ์ระยอง 3 เป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง และมีปริมาณแป้งในหัวสูง ท่อนพันธุ์งอกดี ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้ดี หัวอ้วนสั้นเก็บเกี่ยวได้ง่าย
ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ตราอินทรีภัณฑ์ สูตร 6-3-3 (ขนาด 25 กก.) ปุ๋ยอินทรีย์เม็ดอินทรีย์เคมี ตราเจริญอินทรีย์ภัณฑ์ สูตร 4-4-4 ขนาด 1 กระสอบ
ปุ๋ยอินทรีย์เคมีที่ใช้ สูตร 6-3-3 หรือ 4-4-4 อัตรา25 กิโลกรัมต่อไร่ สำหรับดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย
และอัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ สำหรับดินทราย แบ่งใส่ 2ครั้ง ครั้งละเท่าๆ กัน ครั้งแรกให้ใส่หลังจากปลูกแล้ว 1
เดือน ครั้งที่ 2 ใส่เมื่อมันสำปะหลังอายุ 3 เดือนเมื่อดินมีความชื้นพอเหมาะ โดยโรยสองข้างของต้นตามแนว
กว้างของพุ่มใบแล้วพรวนดินกลบการบำรุงรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชอย่างยั่งยืน การใส่ปุ๋ยเคมีลงดินอย่างเดียวเป็นเวลานานย่อมทำให้ดินแข็งแน่นทึบ จึงควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมด้วย เป็นการเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดิน

สูตรปุ๋ยที่ใช้สร้างการเจริญเติบโตมัน

สูตรปุ๋ยที่ใช้สร้างการเจริญเติบโตมันสำปะหลัง

มันสำปะหลังที่เราปลูกกันอยู่ทุกวันนี้ 90 เปอร์เซ็นต์ผลผลิตได้ต่ำกว่า 5 ตันต่อไร่ สูตรปุ๋ยที่ใช้สร้างการเจริญเติบโตก็คำนวนมาจากการนำไปใช้ บนพื้นฐานที่ใกล้เคียงกับผลผลิตและระยะเวลามากที่สุด ส่วนจะนำไปใช้ได้หมดหรือไม่ เช่น ธาตุอาหารบางตัวอาจถูกตรึงไว้ในดินเนื่องจากความไม่เหมาะสมของเคมีหรือความ เป็นกรดเป็นด่าง แม้ธาตุบางตัวเกินมากๆก็ทำให้เกิดปฏิกิริยาดังกล่าวเช่นกัน ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ธาตุอาหารของปุ๋ยที่เป็นเรโช หรือสูตรในท้องตลาด พอแก่การนำไปใช้สร้างผลผลิตแน่นอน เพราะพืชจะใช้ปุ๋ยทางรากในระยะ 4 ถึง 5เดือน แรกเท่านั้น เกิน 5 เดือนไปรากจะดูดไปใช้ได้น้อยลง จะเป็นหน้าที่ของใบจะสังเคราะห์อาหาร(น้ำตาล)เองโดยใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ คือ คาร์บอนไดออกไซด์ และแสง ดังนั้น ระยะเวลา 4-5 เดือน การดูดธาตุทางดินของรากมันสำปะหลังที่ส่งผ่านท่อลำเลียงอาหารสู่เหนือดินไป ที่ใบ และสร้างการเจริญเติบโตนั้น 6-3-3 ถือว่าพอเพียงกับผลผลิตและระยะเวลาการใช้  มันสำปะหลังต้องการตัวหน้าสร้างการเจริญเติบโตเหนือดินในระยะแรก เช่นพืชอื่นเหมือนกัน ตัวหน้า 6 ถือว่าเหมาะสม เพราะเมื่อถึงระยะหนึ่งการใช้ไนโตรเจน(ตัวหน้า)ต้องน้อยลง เพื่อหยุดใบอ่อนแลกกับผลผลิตและแป้งที่เป็นหน้าที่ของตัวหลังคือ K  ส่วนตัวกลางที่ทำหน้าที่ในดินเกี่ยวกับรากก็ใช้น้อย เพียงประมาณ 0.5 กก. /ตันหัวมันสดจึงถือว่าพอเพียงเช่นกัน
หรือปุ๋ยอินทรีย์เคมี 4-4-4 ก็สามารถใช้ได้ ตัวหลังอาจจะต่ำนิดหน่อยแต่มันอาจจะไม่ต่ำเลยถ้าในดินที่คุณปลูกมันมี K จากธรรมชาติคงเหลือเยอะ  ตัวหน้าพอ  แต่ติที่ตัวกลางมันสูงไปพืชใช้นิดเดียว "เปลือง" ต้องรู้กันนิดหนึ่งนะครับว่า ธาตุอาหารหลักทั้ง 3 ตัว หน้า กลาง หลัง  ตัว"กลาง"แพงที่สุดเมื่อเทียบต่อหน่วยน้ำหนัก เมื่อเป็นดังนี้ประหยัดไว้ไม่ดีกว่าหรือครับ 
ดินดีเจริญอินทรีย์ภัณฑ์ ด้ายแดง ขนาด 1 กระสอบ
" ปุ๋ยดินดี เจริญอินทรีย์ภัณฑ์ "
ปุ๋ยอินทรีย์ผสมมูลค้างคาว
ปุ๋ยธรรมชาติ 100% ไร้เคมี
ปุ๋ยอินทรีย์ 100% ผสมมูลค้างคาว
ค่าอินทรีย์วัตถุ
OM สูงเกือบ 70%
ให้ธาตุอาหารครบ
13 ชนิด ที่พืชต้องการคือ ไนโตรเจน(N),ฟอสฟอรัส(P),โพรแทสเซี่ยม(K),
แคลเซี่ยม(Ca),แมกนีเซี่ยม(Mg),กำมะถัน(S),
เหล็ก(Fe),สังกะสี(Zn),ทองแดง(Cu),
แมงกานีส(Mn),โบรอน(B),โมลินั่ม(Mo),คลอรีน(Cl)

มันสำปะหลังอายุได้ 1 เดือนควรใช้ปุ๋ยสูตรอะไร

ปลูกมันสำปะหลังอายุได้ 1 เดือนพื้นที่ 2 ไร่ ควรใช้ปุ๋ยสูตรอะไร

ก่อนปลูก รองพื้นด้วยปุ๋ยอินทรีภัณฑ์เม็ด

ปุ๋ยอินทรีภัณฑ์เม็ด 50 กิโลกรัมต่อไร่ ใช้ใส่รองพื้นเตรียมดิน เตรียมอาหารให้มันสำปะหลังพร้อมที่จะเจริญเติบโตได้ดี ตัวเม็ดปุ๋ยประกอบด้วยอาหารครบ 13 ชนิด ที่พืชต้องการคือ ไนโตรเจน(N),ฟอสฟอรัส(P),โพรแทสเซี่ยม(K),แคลเซี่ยม(Ca),แมกนีเซี่ยม(Mg),กำมะถัน(S),เหล็ก(Fe),สังกะสี(Zn),ทองแดง(Cu),แมงกานีส(Mn),โบรอน(B),โมลินั่ม(Mo),คลอรีน(Cl) ที่พืชดูดกินได้ทันที ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืช และส่งเสริมให้พืชมีความสมบูรณ์แข็งแรง

ช่วงเดือนที่ 1

ฉีดพ่นด้วยปุ๋ยน้ำเจริญอินทรีย์ภัณฑ์ เป็นการให้น้ำทางใบ ช่วยส่งเสริมให้มันสำปะหลัง มีความอุดมสมบูรณ์ ตั้งแต่ลำต้น
คุณสมบัติจำเพาะ : ต้นมันสำปะหลังสมบูรณ์ลำต้นใหญ่,ฉีดพ่นทางใบ ส่งเสริมการดูดซึมธาตุอาหาร, เพิ่มการสร้างอาหาร, เพิ่มการแตกใบใหม่
ส่วนประกอบที่สำคัญใน “ ปุ๋ยน้ำเจริญอินทรีย์ภัณฑ์ ” มี 4 ส่วน คือ
ส่วนประกอบที่ 1 ( จากแหล่งอินทรีย์สาร ใต้มหาสมุทร)
ธาตุอาหารหลัก : ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K)
ธาตุอาหารรอง : แคลเซียม (Ca) แมกนีเซียม (Mg) กำมะถัน (S) โบรอน (B)
ธาตุอาหารเสริม : ทองแดง (Cu) เหล็ก (Fe) แมงกานีส (Mn)โมลิบดินั่ม (Mo) สังกะสี (Zn)
องค์ประกอบ : ฮิวมัส (Humic) อินทรีย์วัตถุ (Om)
ส่วนประกอบที่ 2 ( จากแหล่งอาหารที่มีโปรตีนและวิตามินสูง)Growth Hormone + Enzyme โกร๊ธฮอร์โมน + เอ็นไซม์ช่วยในกระบวนการย่อยอาหารได้เร็วกว่าปกติ ช่วยในกระบวนการเมตาบอลิซึมช่วยเพิ่มการสะสมอาหารของพืชพร้อมออกดอกเร็ว
ส่วนประกอบที่ 3 ( สารสกัดจากแหล่งจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์สูง)สารอาหารโมเลกุลเล็ก ที่สกัดได้จากจุลินทรีย์สายพันธุ์ที่ดีที่สุดวิตามิน B1, B2, B3, B6, B12, B-Complexโปรตีนและกรดอะมิโน 18 ชนิด
ส่วนประกอบที่ 4 ( สารไล่แมลง ที่สกัดจากพืชออกฤทธิ์ต้านแมลงกินพืช )สะเดา ตะไคร้หอมว่าน หนอนตายหยาก

ช่วงเดือนที่ 1 ถึงเดือนที่ 2

ปุ๋ยดินดี เจริญอินทรีย์ภัณฑ์ 25 กิโลกรัมต่อไร่ ใช้หว่านหลังปลูกแล้วประมาณ 1 เดือน มีคุณสมบัติเร่งให้มันสำปะหลัง โตเร็ว เขียวเร็ว แตกกิ่งดี ช่วยให้ใบมันสำปะหลังทำหน้าที่สังเคราะห์แสงแดด มาเปลี่ยนเป็นอาหารเพื่อล่อเลี้ยงใบ และลำต้น รวมไปจนถึงเตรียมพร้อมให้มันสำปะหลังลงหัวได้ดี มีไนโตรเจนสูง พร้อมด้วยธาตุอาหารต่างๆที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของมันสำปะหลังอีกมากมาย และฉีดพ่นด้วยปุ๋ยน้ำเจริญอินทรีย์ภัณฑ์ เป็นการให้น้ำทางใบ

ช่วงเดือนที่ 2 ถึง เดือนที่ 3

นาโนไคโตซาน เร่งความเขียว เสริมสร้างลำต้นให้แข็งแรง ยากต่อการเข้าทำลายของแมลงศัตรูพืช สร้างภูมิคุ้มกันให้กับมันสำปะหลังได้เป็นอย่างดี
คุณสมบัติ
- ช่วยสร้างระบบรากพืชให้ใหญ่ อวบ ยาว ดูดซึมอาหารได้ดีโตเร็ว
- ช่วยให้ลำต้น กิ่งก้านใบ มีความสมบูรณ์ แตกยอดและใบมาก
- สร้างระบบการติดดอก ตาดอกสมบูรณ์ และติดผลมากขึ้น
- ช่วยให้พืชต้านภูมิต้านทานโรค และเป็นฟิล์มบาง ๆ ป้องกันแมลงได้ดี

เทคนิคใส่ปุ๋ยมัน

เทคนิคใส่ปุ๋ยมันสำปะหลัง

วิธีการใส่ปุ๋ยมันสำปะหลังที่่ดีควรทำอย่างไรและใส่กี่ครั้ง?
สองครั้งครับ ก่อนปลูกรองพื้นด้วยปุ๋ยอินทรีย์ (ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด)หรือปุ๋ยดินดี เจริญอินทรีย์ภัณฑ์ แล้วแต่จะหาได้ เน้นทำได้เองหรือหาได้เองใกล้ตัวจะประหยัด เพราะต้องใช้ปริมาณมากราคาปุ๋ยอินทรีย์(ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด)ก็แพงกว่าปุ๋ยเคมี เมื่อเทียบต่อหน่วยธาตุอาหารที่จะได้ อีกประการหนึ่งคุณสมบัติของปุ๋ยอินทรีย์เหมาะสมที่จะรองพื้นก่อนปลูกเพื่อ ปรับสภาพโครงสร้างทางกายภาพดินให้เหมาะสม ถ้าต้องการปุ๋ยอินทรีย์ราคาถูก ขอแนะนำปุ๋ยเจริญอินทรีย์ภัณฑ์ หรือ ปุ๋ยอินทรีย์ ตราหนึ่งอินทรีดิน
ครั้งที่สอง เมื่อมันอายุ 45-60ไม่เกิน 90 วันหลังการกำจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมี สูตร 4-4-4  หรือ 6-3-3 และฉีดด้วยปุ๋ยน้ำเจริญอินทรีย์ภัณฑ์  ทุกๆทุก 15วัน สลับ กับฉีด Huge1 เพื่อช่วยสร้างระบบรากพืชให้ใหญ่ อวบ ยาว ดูดซึมอาหารได้ดีโตเร็ว ช่วยปรับสภาพดินให้สมดุล พืชสามารถดูดธาตุอาหารไปใช้ได้ง่ายมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส จุลลินทรีย์ ที่ทำให้เกิดโรคพืช
image
ไคติน/ ไคโตซาน เป็นสารโพลีเมอร์ธรรมชาติ ได้จากเปลือกกุ้ง เปลือกปู และแกนปลาหมึก ไคตินอยู่ในรูป ของ Polymeric form of N-acetyl-b - glucosamine ขณะที่ไคโตซานเป็น deacetylated product ของไคตินนอก จากนี้ ไคติน/ไคโตซานเป็นมิตรกับธรรมชาติและปลอดสารพิษมีประโยชน์ในการประยุกต์ใช้
เปลือกกุ้งและหัวกุ้ง มีสารพอลิแซคคาไรด์ ซึ่งเป็นไบโอพอลิเมอร์ เรียกว่าไคตินอยู่จำนวนมาก กระบวนการสกัดไคตินจากเปลือกกุ้ง โดยการบดแล้วแยกโปรตีนออก และลดปริมาณแร่บางชนิดลง จากนั้นนำไปอบแห้งให้ได้ไคตินปริมาณ 28 เปอร์เซ็นต์ของเปลือกกุ้ง-หัวกุ้ง ไคตินเป็นสารที่ละลายได้ยากใช้งานไม่สะดวก จึงต้องแปรสภาพให้เป็นไคโตซาน
คุณสมบัติ Huge1
- ช่วยสร้างระบบรากพืชให้ใหญ่ อวบ ยาว ดูดซึมอาหารได้ดีโตเร็ว
- ช่วยให้ลำต้น กิ่งก้านใบ มีความสมบูรณ์ แตกยอดและใบมาก
- สร้างระบบการติดดอก ตาดอกสมบูรณ์ และติดผลมากขึ้น
- ช่วยให้พืชต้านภูมิต้านทานโรค และเป็นฟิล์มบาง ๆ ป้องกันแมลงได้ดี
- ช่วยปรับสภาพดินให้สมดุล พืชสามารถดูดธาตุอาหารไปใช้ได้ง่าย
- มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส จุลลินทรีย์ ที่ทำให้เกิดโรคพืช

การปลูกมันสำปะหลังแซมสวนยาง โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์

เทคนิคการปลูกมันสำปะหลังแซมสวนยาง โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์

เกษตรกร บางรายอาจปลูกพืชแซม เพื่อเป็นการหารายได้ชดเชยในช่วงที่ต้นยางพารายังมีขนาดเล็ก เพราะการปลูกพืชอื่นแซมยางพารา จะทำให้เกษตรกรใช้เวลาดูแลพืชที่ปลูกแซม และยางพาราไปพร้อมๆกัน ในพื้นที่หนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ในเส้นไปอำเภอหนองวัซอ เราจะพบการปลูกมันสำปะหลังแซมสวนยางพารา เจ้าของสวนหลายราย เล่าให้ฟังถึงสาเหตุที่ปลูกมันสำปะหลังว่า      “การปลูกมันสำปะหลังง่ายต่อการดูแล และขายง่ายได้ราคาดี อีกทั้งทำให้สวนยางพาราสะอาด เนื่องจาก เมื่อมันสำปะหลังอายุครบ 3 เดือนใบจะคลุมทำให้หญ้าในสวนยางพาราไม่เกิด”
เทคนิคเพิ่มผลผลิตปลูกมันสำปะหลัง แซมสวนยาง
การ ปลูกมันสำปะหลังในสวยยางพารา เป็นทางเลือกที่ดีถ้าเราดูแลปุ๋ยอินทรีย์เคมี สูตร 4-4-4 และปุ๋ยน้ำ (ชีวภาพ) เจริญอินทรีภัณฑ์ให้กับมันสำปะหลังโดยปลูกช่วงยางพาราอายุ 1-3 ปี ปลูกห่างต้นยางพารา 2 เมตร โดยปลูกมันสำปะหลังในระยะห่างระหว่างแถว 1x1 เมตร สามารถขุดมันสำปะหลังขายได้ตั้งแต่อายุ 10 เดือนเป็นต้นไป นอกจากช่วยให้มีรายได้ดีแล้ว ยังช่วยกำจัดหญ้าได้ด้วย เนื่องจากต้นมันสำปะหลังมีความสูงจึงช่วยบังคับต้นยางพาราให้สูงขึ้น หลังจากปีที่ 3 แล้ว ปุ๋ยเจริญอินทรีภัณฑ์จะเป็นแหล่งอาหารสำรองให้กับยางพาราต่อไป ในปัจจุบันมันสำปะหลังมีราคาดีและสามารถขายในช่วงเวลาไหน ก็ได้ จึงไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการตลาดมากนัก
                การปลูกมันสำปะหลังในสวนยางพาราควรตีหลุมแล้วใส่ ปุ๋ยอินทรีย์ เจริญอินทรีย์ภัณฑ์(ดินดี)ใส่ ในหลุม แล้ว    ปักท่อนพันธุ์มันสำปะหลังและกลบดิน พื้นที่ 1 ไร่ปลูกมันสำปะหลังประมาณ 600 - 800 ต้น ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เจริญอินทรีย์ภัณฑ์(ดินดี)25กิโลกรัม/ไร่  ถ้ามีการดูแลที่ดีจะได้มันสำปะหลังปีละ 7 - 8 ตัน/ไร่  เนื่องจากปลูกมันสำปะหลัง ในระยะห่างจึงทำให้มันสำปะหลังมีหัวใหญ่ได้น้ำหนักต้นละ 8-15 กิโลกรัม ถ้าปลูกมันสำปะหลัง 3 ปี  
การปลูกมันสำปะหลังไว้สำหรับหาน้ำหาปุ๋ยให้กับต้นยางพารา และหาเงินสำรองให้เจ้าของสวนยางพาราในช่วงยางพาราอายุ 4-7 ปี ซึ่งยังกรีดยางพาราไม่ได้

สูตรปุ๋ยสำหรับมันสำปะหลังพันธุ์ระยอง

สูตรปุ๋ยสำหรับมันสำปะหลังพันธุ์ระยอง 7

การปลูกมันสำปะหลังให้ได้ผลดีก็ต้องมีการปรับปรุงบำรุงดินให้ดีด้วยครับ เพราะมันสำปะหลังก็ต้องการ น้ำ อาหาร อากาศ เช่นเดียวกับพืชอื่นๆ ดินที่ปลูกมันเป็นดินร่วนปนทรายและสิ่งแรกที่ต้องทำคือการปรับปรุงโครงสร้างของดินครับ ต้องหาขี้วัว ขี้ไก่ ขี้หมู มาใส่บ้างอย่างน้อยไร่ละ  1  ตัน โดยหว่านให้ทั่วแปลง หรือใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมี มูลค้างคาว ตรา อินทรีย์ภัณฑ์ สูตร 6-3-3  25 กิโลกรัมต่อไร่ แล้วไถกลบ
ถ้าเป็นดินที่ปลูกมันมาแล้วหลายปีมันจะแน่นจนหัวมันแทงลงดินยาก จึงต้องมีการไถระเบิดดินดาน ให้ดินลึกมีที่ให้มัน ออกหัวมากขึ้น
การยกร่องมันเป็นสิ่งสำคัญ ต้องยกร่องสูงประมาณ 30  ซม. ขวางความลาดเทของพื้นที่ เพื่อให่น้ำเก็บกักไว้ได้ระหว่างร่อง
การเลือกพันธุ์มันสำปะหลังให้เหมาะสมกับดินเป็นสิ่งจำเป็น อย่างดินร่วนปนทรายควรปลูกมัน พันธุ์ ระยอง 5  ระยอง 7    ระยอง 80 ซึ่งพันธุ์มันเหล่านี้ติดต่อได้ที่กรมวิชาการเกษตร หรือที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขามีต้นพันธุ์จำหน่าย ราคาไม่แพง ท่อนพันธุ์ก่อนนำไปปลูกต้องแช่ยาฆ่าเพลี้ยแป้งที่กำลังระบาดหนักมากเดี๋ยวนี้ การตัดท่อนพันธุ์มันที่จะปักลงร่อง ต้องไม่สั้นไป ท่อนพันธุ์ที่เหมาะสมควรยาวประมาณ  15  ซม .
ระยะปลูกมันสำปะหลัง ควรเป็น 1 x 1  เมตร และเมื่อมันโตได้ประมาณ  2 เดือน ก็ถากหญ้าแล้วใส่  ปุ๋ยอินทรีย์ 4-4-4   อัตราไร้ละประมาณ 25  กก. การใส่ปุ๋ยมัน ต้องใส่โดยการขุดระหว่าง ต้นบนร่องแล้ว กลบในดิน ถ้ามีปุ๋ยน้ำเจริญอินทรีย์ภัณฑ์ ฉีดพ่นช่วยทางใบก็จะทำให้การเจริญเติบโตช่วง 2-3  เดือนแรกดีมาก
การปลูกมันสำปะหลังในแต่ละท้องถิ่นจะไม่เหมือนกัน ถ้าปลูกหลังฤดูฝนได้ก็จะดีเพราะจะไปขุดได้ในฤดูแล้งพอดี
ถ้าสามารถปฎิบัติได้ ระดับนี้ผลผลิตมันควรจะได้ ประมาณ  6-8  ตันต่อไร่ ถ้าไม่กระทบแล้งนาน หรือ น้ำท่วม หรือไม่เป็นโรคแมลงรบกวนครับ
“เริ่มจากแช่ท่อนพันธุ์มันในปุ๋ยน้ำเจริญอินทรีย์ภัณฑ์ ก่อน ปลูก 1 คืน เพื่อให้ท่อนพันธุ์ดูดธาตุอาหารเข้าไป เมื่อมันงอกและตั้งตัวได้แล้ว ก็ใช้ปุ๋ยน้ำเจริญอินทรีย์ภัณฑ์ ฉีดพ่นทางใบทุก 15 วัน ต้นอ่อนมันสำปะหลังที่งอกออกมาโตเร็ว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ ได้ผลผลิตสูงมาก”
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ อินทรีย์ดิน ปลูกมันสำปะหลังให้ได้ผลดีก็ต้องมีการปรับปรุงบำรุงดินให้ดี
ส่วนประกอบที่สำคัญในปุ๋ยน้ำเจริญอินทรีย์ภัณฑ์มี 4 ส่วน คือ ส่วนประกอบที่ 1 ( จากแหล่งอินทรีย์สาร ใต้มหาสมุทร) ธาตุอาหารหลัก : ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K) ธาตุอาหารรอง : แคลเซียม (Ca) แมกนีเซียม (Mg) กำมะถัน (S) โบรอน (B) ธาตุอาหารเสริม : ทองแดง (Cu) เหล็ก (Fe) แมงกานีส (Mn)โมลิบดินั่ม (Mo) สังกะสี (Zn) องค์ประกอบ : ฮิวมัส (Humic) อินทรีย์วัตถุ (Om) ส่วนประกอบที่ 2 ( จากแหล่งอาหารที่มีโปรตีนและวิตามินสูง)Growth Hormone + Enzyme โกร๊ธฮอร์โมน + เอ็นไซม์ช่วยในกระบวนการย่อยอาหารได้เร็วกว่าปกติ ช่วยในกระบวนการเมตาบอลิซึมช่วยเพิ่มการสะสมอาหารของพืชพร้อมออกดอกเร็ว ส่วนประกอบที่ 3 ( สารสกัดจากแหล่งจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์สูง)สารอาหารโมเลกุลเล็ก ที่สกัดได้จากจุลินทรีย์สายพันธุ์ที่ดีที่สุดวิตามิน B1, B2, B3, B6, B12, B-Complexโปรตีนและกรดอะมิโน 18 ชนิด ส่วนประกอบที่ 4 ( สารไล่แมลง ที่สกัดจากพืชออกฤทธิ์ต้านแมลงกินพืช )สะเดา ตะไคร้หอมว่าน หนอนตายหยาก
ยืนยันการใช้จริง จากเกษตรกรทั่วประเทศ ใช้ปุ๋ยดี ดินดี ผลผลิตดี มีรายได้กลับคืน
ทดลองใช้สินค้าในราคาสมาชิกได้จากศูนย์จำหน่ายทั่วประเทศ
โดยซื้อใน รหัสสมาชิก  A814785-1, A815060-1, A815060-2, A815060-3

ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดใช้สำหรับปลูกมันสำปะหลัง

ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดปลูกมัน ทดแทนปุ๋ยเคมีได้ 100%

ต้นทุนการปลูกมันสำประหลังของพี่น้องเกษตรกร ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ ปุ๋ยเคมี เนื่องจากราคาของปุ๋ยเคมีมีการปรับตัวตามราคาน้ำมันส่งผลให้ต้นทุนของพี่น้องชาวไร่ชาวสวนที่ยังคงต้องพึ่งพาปุ๋ยเคมีในการปลูกมันสำปะหลังมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการใช้ปุ๋ยชีวภาพหรือสารอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมีจึงเป็นอีกทางเลือก หนึ่งที่ไม่เพียงแต่ช่วยลดต้นทุนการปลูกมัน แต่ยังเป็นผลดีต่อพืช สภาพของดิน สิ่งแวดล้อมและตัวของเกพี่น้องเกษตรตลอดจนสัตว์เลี้ยงด้วย
ธาตุอาหารไนโตรเจนมีความสำคัญต่อการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่การปลูกมันของพี่น้องเกษตรต้องอาศัยปุ๋ยไนโตรเจน แต่ด้วยแนวโน้มราคาปุ๋ยเคมีมีการปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตของเกษตรกรชาวไร่ ขอแนะนำ ปุ๋ยดินดี เจริญอินทรีย์ภัณฑ์ ปุ๋ยอินทรีย์ 100% ผสมมูลค้างคาว ค่าอินทรีย์วัตถุ OM สูงเกือบ 70% ดินดีเจริญอินทรีย์ภัณฑ์ ด้ายแดง ขนาด 1 กระสอบ
จำนวน 1 ถุง ราคาสมาชิก 375 บาท
ราคาปกติ 425 บาท
ให้ธาตุอาหารครบ 13 ชนิด ที่พืชต้องการคือ ไนโตรเจน(N),ฟอสฟอรัส(P),โพรแทสเซี่ยม(K),แคลเซี่ยม(Ca),แมกนีเซี่ยม(Mg),กำมะถัน(S),เหล็ก(Fe),สังกะสี(Zn),ทองแดง(Cu),แมงกานีส(Mn),โบรอน(B),โมลินั่ม(Mo),คลอรีน(Cl)
ยืนยันการใช้จริง จากเกษตรกรทั่วประเทศ ใช้ปุ๋ยดี ดินดี ผลผลิตดี มีรายได้กลับคืน

ทดลองใช้สินค้าในราคาสมาชิกได้จากศูนย์จำหน่ายทั่วประเทศ
โดยซื้อใน รหัสสมาชิก  A814785-1, A815060-1, A815060-2, A815060-3

สูตรปุ๋ยสำหรับมันสำปะหลังปลูกบนดินปนทราย

สูตรปุ๋ยสำหรับมันสำปะหลังปลูกบนดินปนทรายพื้นที่มีความลาดเอียง

การปลูกมันสำปะหลังให้ได้ผลดีก็ต้องมีการปรับปรุงบำรุงดินให้ดีด้วยปุ๋ยอินทรีย์ครับ เพราะมันสำปะหลังก็ต้องการ น้ำ อาหาร อากาศ เช่นเดียวกับพืชอื่นๆ ดินที่ปลูกมันเป็นดินร่วนปนทรายและเคยปลูกมันมาแล้วหลายปีติดต่อกันมันจะแน่นจนหัวมันแทงลงดินยาก จึงต้องมีการไถระเบิดดินดาน ให้ดินลึกมีที่ให้มัน ออกหัวมากขึ้น
การยกร่องมันเป็นสิ่งสำคัญ ต้องยกร่องสูงประมาณ 30  ซม. ขวางความลาดเทของพื้นที่ เพื่อให้กักเก็บน้ำไว้ได้ระหว่างร่อง การเลือกพันธุ์มันสำปะหลังให้เหมาะสมกับดินเป็นสิ่งจำเป็น อย่างดินร่วนปนทรายควรปลูกมัน พันธุ์ ระยอง 5  ห้วยบง 60  ระยอง 80 การตัดท่อนพันธุ์มันที่จะปักลงร่อง ต้องไม่สั้นไป ท่อนพันธุ์ที่เหมาะสมควรยาวประมาณ 20ซม .ระยะปลูกมันสำปะหลัง ควรเป็น 1 x 1  เมตร
การดูแลรักษา
ทำการฉีดพ่นปุ๋ยอินทรีย์น้ำให้กับมันสำประหลังทุก 15วัน อัตรา 1 ลิตรต่อไร่ เจือจาง 1:1,000
เพื่อเร่งการเจริญเติบโตและหลังจากปลูกมันสำปะหลัง 20-30 วัน ให้ฉีดพ่นปุ๋ย
อินทรีย์น้ำทางใบหรือลำต้นให้กับมันสำปะหลังหรือรดลงดิน ทุก 1 เดือน จนถึงระยะเก็บเกี่ยว
กรณีที่ปลูกพืชแซมในขณะที่ให้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำกับมันสำปะหลัง หากเกิดการระบาดของโรคใบ
จุดสีน้ำตาล โรคใบจุดไหม้ ใบจุดขาว และแมลงต่าง ๆ เป็นต้น ให้ใช้สารสกัดธรรมชาติหรือ
สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช
ดินดีเจริญอินทรีย์ภัณฑ์ ด้ายแดง สูตรปุ๋ยสำหรับมันสำปะหลัง
" ปุ๋ยดินดี เจริญอินทรีย์ภัณฑ์ "
ปุ๋ยอินทรีย์ผสมมูลค้างคาว
ปุ๋ยธรรมชาติ 100% ไร้เคมี

ปุ๋ยดินดี เจริญอินทรีย์ภัณฑ์

" ปุ๋ยดินดี เจริญอินทรีย์ภัณฑ์ "
ปุ๋ยอินทรีย์ผสมมูลค้างคาว

ปุ๋ยธรรมชาติ 100% ไร้เคมี
ดินดีเจริญอินทรีย์ภัณฑ์ ด้ายแดง ขนาด 1 กระสอบ
ปุ๋ยอินทรีย์ 100% ผสมมูลค้างคาว


        ค่าอินทรีย์วัตถุ OM สูงเกือบ 70%
ให้ธาตุอาหารครบ 13 ชนิด ที่พืชต้องการคือไนโตรเจน(N),ฟอสฟอรัส(P),     โพรแทสเซี่ยม(K),แคลเซี่ยม(Ca),แมกนีเซี่ยม(Mg),กำมะถัน(S),เหล็ก(Fe),สังกะสี(Zn),ทองแดง(Cu),แมงกานีส(Mn),โบรอน(B),โมลินั่ม(Mo),คลอรีน(Cl)                        

จำนวน 1 ถุง ราคาสมาชิก 375 บาท ราคาปกติ 425 บาท

ปุ๋ยอินทรีย์มูลค้างคาว


ปุ๋ยอินทรีย์ของเราเหมาะสำหรับพืช เพราะอะไร ?
ปุ๋ยอินทรีย์ หรือ ปุ๋ยหมัก คือ ปุ๋ยที่ได้จากการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุทางชีวเคมีโดยจุลินทรีย์กลุ่มใช้ออกซิเจน (Aerobic Microorganisms) จนเป็นประโยชน์ต่อพืช
ข้อเด่นของปุ๋ยอินทรีย์ ที่เหนือกว่าปุ๋ยเคมี คือ ปุ๋ยอินทรีย์มีอินทรีย์วัตถุ มีธาตุอาหารรอง และจุลธาตุที่จำเป็นต่อจุลินทรีย์ดินและพืช ที่ปุ๋ยเคมีไม่มี นอกจากนี้ การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ยังทำให้ดินมีสภาพเป็นกลาง ในขณะที่การใช้ปุ๋ยเคมีอย่างยาวนานจะทำให้ดินมีสภาพเป็นกรด ซึ่งมีผลทำให้มีการละลายแร่ธาตุที่ไม่พีงประสงค์ออกมาให้แก่่รากพืช เช่น อะลูมิเนียม ทำให้พืชมีลักษณะแคระแกร็นและเป็นโรคง่าย
มาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ของกรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2551 กำหนดว่า ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตและจะจำหน่ายได้ต้อง
- มีอินทรีย์วัตถุมากกว่าร้อยละ 20
- มีค่าการนำไฟฟ้าน้อยกว่า 10 เดซิซีเมนส์ต่อเมตร
- มีค่าไนโตรเจนไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 มีค่าฟอสฟอรัส (P2O5) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5
- มีค่าโพแทสเซียม (K2O) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5
ปุ่ยอินทรีย์ มีชนิดต่างๆ เช่น 1.ปุ๋ยหมัก 2.ปุ๋ยคอก 3.ปุ๋ยพืชสด 4.ปุ๋ยชีวภาพ
จำหน่าย ปุ๋ยมูลค้างคาว เจริญอินทรีย์ ของเจริญโอสถ
ทำไมต้องเป็นปุ๋ยเจริญอินทรีย์ มูลค้างคาว 100% ของเรา ?
1. ปุ๋ยมูลค้างคาวทำให้ต้นทุนปุ๋ยต่ำลง ใช้ต้นทุนปุ๋ยประมาณ 600-800 บาทต่อ 1 ไร่
2. ปุ๋ยผลิตจากมูลค้างคาวสายพันธุ์กินแมลง คือค้างคาวปากย่น ไม่ใช่มูลค้างคาวในป่าทั่วไป เพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบทำปุ๋ยมูลค้างคาวทำให้มีฮิวมัสสูงกว่าปุ๋ยทั่วไปมาก
3. ปุ๋ยผลิตจากโรงงานผลิตปุ๋ยที่ได้สัมปะทานมูลค้างคาวที่ถูกต้องจากทางราชการ เป็นบริษัทเดียวที่เซ็นสัญญากับบริษัทอินเตอร์ อโกรเทค Inter Agro Tech(Thailand) Co.,Ltd ตั้งอยู่ที่ จ.กำแพงเพชร ที่ได้สัมปทานจากรัฐบาล ขุดมูลค้างคาวจากถ้ำ เขาหน่อ-เขาแก้ว แถบนครสวรรค์-กำแพงเพชร
4. ปุ๋ยที่ส่งออกไปญี่ปุ่นนานหลายสิบปี และที่ผลิตให้บริษัทเจริญโอสถฯขาย เป็นเกรดเดียวกัน
5. ปุ๋ยมีธาตุอาหารครบ 13 ชนิดจาก 16 ชนิดที่พืชต้องการ คือ N,P,K,Ca,Mg,S,Fe,Zn,Cu,Mn,B,Mo,Cl และมีค่าอินทรีย์วัตถุ OM (Organic Matter) ที่ประมาณ 66 % มากกว่าที่กฎหมายกำหนดขั้นต่ำ คืออยู่ที่ 20%
6. ปุ๋ยจะค่อยๆ ปล่อยธาตุอาหารให้พืชนำไปใช้ได้นานประมาณ 28-30 วัน
7. ปุ๋ยผลิตโดยเครื่องจักรที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ไม่มีการผสมสิ่งที่ไม่จำเป็นต่อพืชเพื่อเพิ่มน้ำหนักถุง เช่น หิน กรวด ทราย ทำให้ปุ๋ยของเรามีคุณภาพที่ดีเหมือนกันในทุกถุง และมีสารอาหารที่พืชต้องการอย่างถูกต้อง ตามที่ระบุไว้บนฉลากถุง 100%
8. ปุ๋ยมูลค้างคาวของเราเหมาะสำหรับพืชทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นกับ นาข้าว สวนยางพารา ไร่ข้าวโพด ไร่อ้อย ไร่มันสำปะหลัง ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ผล พืชผักสวนครัว พืชล้มลุก ไม้ยืนต้น ฯลฯ

ปุ๋ยอินทรีย์เคมี สูตร 4-4-4

ปุ๋ยอินทรีย์เม็ดอินทรีย์เคมี ตราเจริญอินทรีย์ภัณฑ์ สูตร 4-4-4 ขนาด 1 กระสอบ

ปุ๋ยอินทรีย์เคมี สูตร 4-4-4


- เป็นการผสมระหว่าง ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์และจุลินทรีย์ชีวภาพ- ทำให้เป็นปุ๋ยละลายช้า ปลดปล่อยธาตุอาหารแก่พืชอย่างต่อเนื่องและยาวนาน- มีธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับพืช- ปรับปรุงโครงสร้างดินให้ร่วนซุย อุ้มน้ำ ระบายอากาศได้ดี- ช่วยลดต้นทุนการผลิต ใช้ได้สะดวกเหมาะสำหรับ


- บำรุงพืชทุกช่วงการเจริญเติบโต


- ช่วยบำรุงลำต้น ใบ ดอก ผล ให้สมบูรณ์- เร่งการออกดอก ติดผล- ใช้รองพื้นก่อนปลูก

ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ตราอินทรีภัณฑ์ สูตร 6-3-3 (ขนาด 25 กก.)

ปุ๋ยอินทรีย์เคมี สูตร 6-3-3


- เป็นการผสมระหว่าง ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์และจุลินทรีย์ชีวภาพ


- ทำให้เป็นปุ๋ยละลายช้า ปลดปล่อยธาตุอาหารแก่พืชอย่างต่อเนื่องและยาวนาน
- มีธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับพืช


- ปรับปรุงโครงสร้างดินให้ร่วนซุย อุ้มน้ำ ระบายอากาศได้ดี- ช่วยลดต้นทุนการผลิต ใช้ได้สะดวก

ปุ๋ยอินทรีย์ ตราหนึ่งอินทรีดิน

ปุ๋ยอินทรีย์ ตราหนึ่งอินทรีดิน ประกอบด้วย

 • OM อินทรืย์วัตถุ
 • NPK ที่เหมาะสมต่อพืชแต่ละชนิดไว้ใช้ คำว่าเหมาะสมคือเมื่อใช้แล้วจะพอดีกับการเจริญเติบโตของพืช  ปุ๋ยจะไม่เหลือตกค้างในดินและ ไม่มีไนเตรทสะสมอยู่ในดิน
 • ธาตุอาหารรองหลายชนิดที่พืชจำเป็นต้องใช้
 • ธาตุอาหารเสริมหลายชนิดที่พืชจำเป็นต้องใช้
 • จุลินทรีย์ 8กลุ่ม ที่เป็นสปอร์ ทนความร้อนได้ดี เมื่ออยู่ในดิน เจอความชื้นจะแตกออกจากสปอร์
  กรดชิลิคอน H,Sio ซึ่งผลิตจากแร่ทองคำ บริษัท ฟุกเทียน กรุ๊ป จำกัด ผลิตได้ผู้เดียวของโลกในตอนนี้สงขายไปทั่วโลกแล้ว เพราะกรดชิลิคอนพืชจำเป็นต้องใช้ถึง 30% คือใน 100% พืชจะใช้ N 20%, P 20%, K 20%, H,SiO, 30% และธาตุอาหารรองแลธาตุอาหารเสริมอีก10%
ท

ปลูกมันสำปะหลังในสวนยางพาราต้องการผลผลิต

ปลูกมันสำปะหลังในสวนยางพาราต้องการผลผลิตสูง

         น้ำท่วมปลายปีที่แล้วมีโอกาสหยุดงานนาน มีเวลากลับมาบ้านที่ต่างจังหวัด เห็นคนแถวบ้านมีชีวิตที่เรียบง่ายไม่ต้องทำงานแข่งกับเวลา อยู่กับธรรมชาติ มีกินมีใช้ไม่ต้องเข้ามาทำงานในเมือง หรือความเป็นอยู่อาจดีกว่ามนุษยเงินเดือนด้วยซ้ำ จึงคิดจะหันหลังให้กับเมืองหลวง พ่อ แม่ ก็เห็นดีเห็นงาม เพราะท่านก็แก่แล้ว เลยมอบที่ดินแถมสวนยางพาราเพิ่งปลูกให้ แต่จะรอยางพาราก็คงไม่ไหว เลยจะลงทุนปลูกมันสำปะหลังซัก  3 ปี เพื่อรอยางโต ระหว่างรอมันสำปะหลัง ก็กลับมาทำงานเพื่อเก็บเงินไปเป็นทุนในการทำมาหากินต่อไป จึงรบกวนช่วยแนะนำให้ด้วย
                                                                    ขอบคุณมากค่ะ
เพิ่มผลผลิตมันสำประหลังในสวนยาง
ขอตอบข้อซักถามทางบทความแล้วกันนะครับเพราะอาจจะมีใครหลายคนคิดเหมือนกันกับคุณ
ก่อนอื่นก็ยินดี ด้วยที่ พ่อแม่ ได้มอบมรดกที่มีค่ายิ่งให้แก่คุณ
การที่คุณจทำสวนยางพาราเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือจะยึดเป็นอาชีพหลักในอานาคต ก็ถือว่ามีความเสี่ยงน้อยกว่าอาชีพเกษตรกรอื่นๆ เพราะมีแนวโน้มความต้องการสูงขึ้นเรื่ิอยๆ แต่ต้องใช้เวลามากอย่างน้อยก็ 7-8ปี ถึงจะให้ผลผลิต หรือน้ำยาง และทีคุณเลือกจะปลูกมันสำปะหลังเป็นการใช้ พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นการเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งเก็บไว้เป็นทุนในอนาคต ผมขอแนะนำดังนี้เพื่อให้มันสำปะหลังที่ปลูกได้ผลผลิตสูงและยางพาราที่ปลูกใหม่ได้รับประโยชน์จากปุ๋ยที่ใช้กับมันสำปะหลัง
ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดและปุ๋ยน้ำกับมันสำปะหลัง
ปุ๋ยที่ใช้ มี 3 แบบคือ ปุ๋ยเจริญอินทรีย์ภัณฑ์ สูตรสำหรับพืชทั่วไป(ราคา350 บาท/ลูก)
ปุ๋ยนาคราช(ราคา 365 บาท/ลูก) หรือปุ๋ยอินทรีย์เคมี(ราคา 450 บาท/ลูก )

วีธีใช้ปุ๋ยเม็ดและปุ๋ยน้ำกับมันสำปะหลัง
1.ตัดลำมันยาวประมาณ 5-6 ตา
2.แช่ลำมันด้วย ปุ๋ยน้ำ 3 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร นาน 5-6 ชม. น้ำที่ใช้แช่มันนำไปรดต้นไม้ได้
3.เริ่มปลูกใช้ ตอนเตรียมดิน ใช้ปุ๋ยเม็ด หว่านให้ทั่ว 1 ลูก/ไร่ ก่อนยกร่อง แล้วปลูก
4.ระยะเจริญเติบโต ใช้ปุ๋ยน้ำ 5 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 15 วัน 3-4 ครั้ง
5.ครบ 3 เดือน ใส่ปุ๋ยเม็ด 1 ลูก
*ใน การเตรียมดิน ถ้าดินที่ใช้ปุ๋ยเคมีมานาน ควรปรับสภาพดินก่อน โดยผสม ฮิวจ์ 3 ฝา เทคลุกกับปุ๋ยเม็ด 1 ลูกตามด้วยปุ๋ยเคมี 2 กก. เป็นขั้นตอนสุดท้าย (ถ้าใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีไม่ต้องผสมปุ๋ยเคมีอีก) หว่านให้ทั่ว ก่อนยกร่อง *การป้องกันเพลี้ยแป้ง ใช้TBio สีแดงแช่ท่อนพันธุ์หรือฉีดพ่นตอนกองสุมไว้ และฉีดพ่นอีกครั้งต้อนมัน มี 3-4 ใบ

*การใช้ปุ๋ยน้ำให้ฉีดพ่นตอน 5.00-8.00 น. หรือหลัง 16.00 น. งดวันที่ฝนตก ห้ามใส่เกินปริมาณที่กำหนด

ปุ๋ย ดีเยี่ยม สำหรับเกษตรกร

สุดยอดปุ๋ย ดีเยี่ยม สำหรับเกษตรกร

ดินดีเจริญอินทรีย์ภัณฑ์ ด้ายแดง ขนาด 1 กระสอบ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ตราอินทรีภัณฑ์ สูตร 6-3-3 (ขนาด 25 กก.) ปุ๋ยอินทรีย์ ตรานาคราช
ปุ๋ยอินทรีย์เม็ดอินทรีย์เคมี ตราเจริญอินทรีย์ภัณฑ์ สูตร 4-4-4 ขนาด 1 กระสอบ ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ อินทรีย์ดิน (ขนาด 1 ลิตร)

  ถ้าต้องการปุ๋ย สำหรับพืชทุกชนิด
บริษัท จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
          จำหน่าย " ปุ๋ย "
   1. ปุ๋ยอินทรีย์ - เคมี  สูตร   4 - 4 - 4
   2. ปุ๋ยอินทรีย์ เจริญอินทรีย์ภัณฑ์(ดินดี)      
   3. ปุ๋ยน้ำ (ชีวภาพ) เจริญอินทรีภัณฑ์        
        -  CP-301, CP-305    
        -  เจริญอินทรีย์ (ไคโตซาน)                 
        -  HUGE (นาโน )
   4. ผลิตภัณฑ์ (ชีวภาพ)
       - ป้องกันเชื้อรา,ไล่แมลง,เพี้ย
       - ปรับปรุงดิน เร่งตาดอก ทำให้ขั้วเหนียว
       - แก้ปัญหาโรคทางใบ
................................................................
สั่ง ซื้อปุ๋ยแต่ละสูตร ของบริษัทจอยแอนต์คอยน์ คอร์เปร์ชั่น จำกัด ส่งฟรีทั่วประเทศ
ทุกสูตร น้ำหนัก 25กิโลกรัม
1. ปุ๋ยอินทรีย์ ตรา วี -เคลย์ (ปุ๋ยภูเขาไฟ) ราคา 400บาท
2. ปุ๋ยเม็ดเจริญอินทรีภัณฑ์ ราคา 375บาท 1 ตัน 14,400 บาท
3. ปุ๋ยอินทรีเคมีตราอินทรีภัณฑ์ สูตร 6-3-3 หรือ 24-12-12 ราคา450 บาท 1 ตัน 17,300 บาท
4. ปุ๋ยอินทรีย์ ตรานาคราช ราคา 365 บาท
5. ปุ๋ยอินทรีย์เม็ดอินทรีย์เคมี ตราเจริญอินทรีย์ภัณฑ์ สูตร 4-4-4 ราคา 450 บาท
1 ตัน 17300
6. Giant สูตร 7 วัสดุปรับปรุงบำรุงดินสำหรับพืชราคา 375บาท
7. มียาฆ่าหญ้า ราคา280บาทและ ยาคุมหญ้า ราคา650 จำหน่าย ในราคาสมาชิก
5 ปุ๋ยสูตรพิเศษ (ตราอินทรีย์ภัณฑ์) สูตรมูลค้างคาว
มีธาตุอาหารครบ 13 ชนิดจาก 16 ชนิดที่พืชต้องการ คือN,P,K,Ca,Mg,S,Fe,Zn,Cu,Mn,B,Mo,Cl และมีค่าอินทรีย์วัตถุ OM (Organic Matter) ที่ประมาณ 66 % มากกว่าที่กฎหมายกำหนดขั้นต่ำที่ 30%
ผลิตด้วยเครื่องจักรควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
สูตรเม็ด
1. สูตรสำหรับ นาข้าว ช่วยป้องกันข้าวดีด และเพิ่มคุณภาพปริมาณของข้าวร่นระยะเวลาการเจริญเติบโต และ ยังมีสารป้องกันแมลงจากธรรมชาติ อีกด้วย
ทำให้ลำต้นแข็งแรงและใบสุดท้ายเขียวถึงตอนเก็บเกี่ยว
2. สูตรสำหรับพืชไร่ไม้ยืนต้น ทั่วไป เร่งการเจริญเติบโต ป้องกันโรคต่างๆ เพิ่มการสะสมอาหารของพืชมีสารป้องกันแมลง
3. สูตรสำหรับปาล์ม เพิ่มน้ำหนัก และปริมาณของปาล์มลดโณคและต้นทุนการผลิต
4. สูตรยางพารา ป้องกันปัญหาหน้ายางนึ่งป้องกันเชื้อราหน้ายาง เพิ่มปริมาณน้ำยางและเร่งการเจริญเติบโตทุกสูตรมีสารป้องกันแมลง เพิ่มผลผลิต และ เพิ่มน้ำหนักของผลผลิต และปราศจากสารเคมีช่วยบำรุงดิน อัตราการใช้งาน การใช้งานปกติ และอาจจะลดน้อยลง เป็นปีละ 3 ครั้งประมาณ 25 กก./ไร่ ส่วนไม้ยืนต้นตามอายุของต้นไม้บริษัทมีทั้งปุ๋ยเม็ดและปุ๋ยน้ำมากมาย และยั้งมียาฆ่าหญ้า จำหน่าย อีกด้วย
สูตรปุ๋ยอินทรีภัณฑ์ เคมีตราอินทรีภัณฑ์ 6-3-3 เหนือกว่าปุ๋ย เคมีทั่วไปซึ่งได้ผลินมาแล้ว
ใส่ข้าวจะได้ข้าว 180 ถัง ต่อไร่ ใส่ข้าวโพดจะได้ข้าวโพด 1500-2000กก/ไร่
ใส่มันจะได้มัน 10 -15ตัน ต่อไร่ ใส่อ้อยจะได้อ้อย 20 -30ตัน ต่อไร่

ปุ๋ยดินดีที่ชาวไร่ชาวสวนนิยมใช้มากที่สุด

ปุ๋ยอินทรีย์ 100% ผสมมูลค้างคาว

ค่าอินทรีย์วัตถุ OM สูงเกือบ 70%

ให้ธาตุอาหารครบ 13 ชนิด ที่พืชต้องการคือไนโตรเจน(N),ฟอสฟอรัส(P),โพรแทสเซี่ยม(K),แคลเซี่ยม(Ca),แมกนีเซี่ยม(Mg),กำมะถัน(S),เหล็ก(Fe),สังกะสี(Zn),ทองแดง(Cu),แมงกานีส(Mn),โบรอน(B),โมลินั่ม(Mo),คลอรีน(Cl)

เทคนิคปลูกมันสำปะหลังระยอง72ให้ได้10ตัน.

ระยอง72.1

ปลูกมันสำปะหลังระยอง72ให้ได้10ตัน

เพือนที่สังคม หนองคาย สอบถามมาว่าปลูกมันสำประหลังอย่างไร ให้ได้ผลผลิตสูงกว่าที่เป็นอยู่
ผมก็สอบถามกลับไปว่าที่ทำอยู่ได้ประมาณเท่าไหร่?
3-4ตัน/ไร่ ใช้พันธ์ที่มี ละแวกบ้านเป็นหลัก ใช้ปุ๋ยเคมีบ้าง มูลสัตว์บ้าง
ผมเลยแนะนำว่าควรใช้พันธ์มันสำประหลังระยอง72 น่าจะเหมาะกับพื้นที่มากกว่า และแนะนำวิธีการเพิ่มเติมไป
การเตรียมดิน
ทำการไถกลบและพรวนอย่างน้อย 2-3 ครั้ง ลึก 20-30 เซนติเมตร เพื่อกลบเศษซากพืช
จากฤดูก่อน และทำลายวัชพืชต่าง ๆ ให้ลดจำนวนลง ถ้าพื้นที่มีความลาดชัน ต้องไถพรวน
ตามแนวขวาง เพื่อป้องกันการชะล้างของดิน และถ้าดินระบายน้ำไม่ดี ต้องยกร่องปลูก และ
ทำการรองพื้นด้วยปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน ได้แก่ ปุ๋ยอินทรีย์ เจริญอินทรีย์ภัณฑ์(ดินดี) อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ หว่านหรือโรยเป็นแถวก่อนปลูกมันสำปะหลัง แล้ว
ทำการไถกลบ แล้วปล่อยไว้ 10 วัน จึงเตรียมแปลงปลูกมันสำปะหลัง
ในขณะเตรียมดินก่อนปลูกมันสำปะหลัง ให้ฉีดพ่น
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำที่ผลิตจากสารเร่ง พด.2 โดยใช้อัตรา 5 ลิตรต่อไร่ นำมาเจือจาง 1:500 และก่อน
ปลูกมันสำปะหลัง ให้ใส่เชื้อจุลินทรีย์ควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืช (ผลิตจากสารเร่ง พด.3)
ระหว่างแถวที่จะปลูกอัตรา 100 กิโลกรัมต่อไร่ เพื่อป้องกันโรคเน่าและลำต้นเน่าของมัน
สำปะหลัง หรือจะใช้ปุ๋ยน้ำ (ชีวภาพ) เจริญอินทรีภัณฑ์
การปลูกมันสำปะหลัง
โดยคัดเลือกต้นพันธุ์มันสำปะหลังระยอง72ที่สมบูรณ์มีอายุแก่ตั้งแต่ 8 เดือนขึ้นไป ตัดลำต้นให้เป็น
ท่อนยาว 15-20 เซนติเมตร แล้วนำไปแช่ในปุ๋ยอินทรีย์น้ำที่เจือจางด้วยน้ำในสัดส่วน 1:20ลิตร
เป็นเวลา 4 ชั่วโมง แล้วปลูกในพื้นที่ที่เตรียมไว้ โดยนำท่อนพันธุ์ที่เตรียมไว้
ปักลงในดินให้ลึกประมาณ 2/3 ของท่อนพันธุ์ ควรระวังอย่าปักส่วนยอดลงดิน เพราะตาจะไม่
งอก การปักตรง 90 องศา หรือปักเฉียง 45 องศากับพื้นดินให้ผลผลิตไม่แตกต่างกันแต่
สะดวกต่อการกำจัดวัชพืช ง่ายต่อการเก็บเกี่ยวและให้ผลผลิตสูงกว่าการปลูกฝัง 10-15
เปอร์เซ็นต์
การดูแลรักษา
ทำการฉีดพ่นปุ๋ยอินทรีย์น้ำให้กับพืชปุ๋ยสด ทุก15 วัน เจือจาง 1:20ลิตร
เพื่อเร่งการเจริญเติบโต และหลังจากปลูกมันสำปะหลัง 30-45 วัน ให้ฉีดพ่นปุ๋ย
อินทรีย์น้ำทางใบหรือลำต้นให้กับมันสำปะหลังหรือรดลงดิน ทุก 1 เดือน จนถึงระยะเก็บเกี่ยว
ทำแบบนี้รับรองว่ามันสำปะหลังที่ปลูกได้ไม่น้อยกว่า 7 ตัน หรือาจจะได้ 10 ตัน

การปลูกมันสำปะหลังเพื่อให้ได้ผลผลิตสูง

การปลูกมันสำปะหลังเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงควรทำอย่างไร

การเพิ่มผลผลิตมันสำประหลัง10ตัน
เป้าหมายยังคงเป็นที่10ตันต่อหนึ่งไร่ ผมจึงขอคำแนะนำจากเพื่อนคนเก่งของผมที่แก้ปัญหา มันสำปะหลังเกิดโรครา เพราะความรู้เท่าไม่ทันการณ์ ต้องการแค่ผลผลิต 10ตัน จนไม่ไตร่ตรอง เพื่อนแนะนำดังนี้ ผลผลิตมันสำปะหลังขึ้นอยู่กับพื้นฐานการใช้ที่ดินที่ผ่านมาของไร่เรา ส่วนการจัดการดินและน้ำ และเทคนิคการปลูกที่ถูกต้องและเหมาะสม เป็นตัวช่วยเสริมในการยกระดับผลผลิตมันสำปะหลังให้สูงขึ้น การปรับปรุงสมรรถนะของดินที่เสื่อมโทรมแล้วต้องใช้เทคนิคและเวลาพอสมควร เพื่อให้ดินฟื้นมามีคุณภาพสูงเหมือนเดิม ดังนั้น การใช้ปัจจัยการผลิตอย่างเช่นปุ๋ยชีวภาพร่วมกับปุ๋ยเคมีประกอบกับเทคนิคการปลูก ไม่สามารถยกระดับผลผลิตให้สูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดในทันทีทันใดได้เหมือนกันในไร่ ซึ่งต้องขึ้นอยู่กับน้ำในดิน และช่วงของการเจริญเติบโตของมันสำปะหลังในพื้นที่เราปลูกนั้นเป็นหลัก
การปรับปรุงสมรรถนะของดินให้เหมาะสมต่อการผลิตมันสำปะหลัง หลักสำคัญก็คือการเพิ่มอินทรียวัตถุให้กับดินเป็นการสร้างให้ดินมีความสามารถในการอุ้มน้ำได้ดี และการเพิ่มธาตุอาหารหลักให้กับดิน ได้แก่ การใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากมูลสัตว์หรือเปลือกมันจากโรงงานแป้งหรือปุ๋ยพืชสดจากปอเทืองและถั่วพร้าปลูกแล้วไถกลบ ในกรณีที่ดินถูกใช้งานมาเป็นเวลานาน ทำให้เกิดชั้นดินดานใต้ดินจากรถไถ ในการเตรียมดิน ทำให้ระบายน้ำลงใต้ดินได้ยากในฤดูฝน เกิดปัญหาหัวมันเน่าจากน้ำท่วมขัง ในช่วงฤดูแล้งมันสำปะหลังไม่สามารถใช้น้ำใต้ดินได้ ทำให้เกิดการชะงักการเจริญเติบโต ควรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผ่านการรับรองจากกรมวิชาการ หรือปุ๋ยอินทรีย์ที่ขายตามร้านขายปุ๋ยต่างๆ รองพื้นค่อยปรับปรุงดิน การปลูกปีแรกๆ ผลผลิตจะยังไม่สูงมากนัก จะเริมเห็นผลในปีต่อมา ถ้าใช้ต่อเนื่องทุกอย่างจะกลับมาดี แถมสุขภาพดีด้วยเพราะปลอดสารพิษ หรืถ้าไม่มีความจำเป็นต้องใชพื้นที่ก็นำหญ้าแฝกปลูกประมาณ 1-2 ปี เพราะหญ้าแฝกมีระบบรากลึกถึง 3 เมตร สามารถทำลายชั้นดินดานได้และเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุให้กับดิน แบบนี้เพือนก็หาแกลบมาให้กินแทนข้าวผมบ่นหนึ่งดอก แนะนำมาดีแตสุดท้ายจะไม่ให้ทำมาหากินมันไม่ไหว
ผมเลยถามต่อเอาแบบเห็นผลเร็วหน่่อยได้ไหม แล้วใช้ยี่ห้อไหนดี มันบอกว่าบอกยี่ห้อไม่ได้เดี๋ยวผิด คุยกันสองคนและเป็นเพื่อนแนะนำเพื่อน มันผิดด้วยเหรอ ไม่ได้โฆษนาปุ๋ยให้ใคร่ เพือนเลยยอมเปิดปาก
 • ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ค ใช้รองพื้น และปรับปรุงดิน
 • ปุ๋ยอินทรีย์ผสมเคมี ช่วยเร่งให้ผลผลิตให้ได้เพิ่มขึ้น เพราะใช้แต่ปุ๋ยอินทรีย์อย่งเดี่ยวมันต้องใช้เวลา

ผลผลิตมันสำปะหลัง

การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังทำไม่ยากค่ะ

เริ่มจากใสุปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด 25Kg. ต่อไร่เพื่อฟื้นฟูสภาพดินที่ถูกทำลาย ซึ่งเกิดจากการใช้ปุ๋ยเคมีเป็นเวลานานและการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช ให้กลับมีความอุดมสมบูรณ์ และมีธาตุอาหารครบตามที่มันสำปะหลังต้องการคือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม
ฟื้นฟูสภาพดินที่ถูกทำลาย เพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง
มาดูวิธีการปลูกมันสำปะหลังกันค่ะ
 • ไถดินครั้งแรกด้วยผาน 3 ไถให้ลึกที่สุดเพื่อให้ดินมีความร่วนซุย และไถครั้งที่ 2 ด้วยผาน 7
 • แนะนำให้ฉีดจุลินทรีย์(Gaiant สูตร22)ยาคุมหญ้าก่อนการยกร่องอย่างน้อย 10 วันจะสามารถลดปัญหาการเกิดหญ้าได้เป็นอย่างดี
  จากนั้นรองพื้นด้วยปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด 25 กิโลกรัมต่อไร่ใส่เฉพาะร่องที่จะปลูกแล้วยกร่องทับก่อนปลูกมันสำปะหลัง
 • การคัดเลือกท่อนพันธุ์ให้มีขนาดใหญ่และมีหลายตาส่วนปลายตัดทิ้งไป แต่ละท่อนตัดไม่ต่ำกว่า 20 cm..แต่แนะนำที่ 40 cm.
 • การยกร่องควรสูงไม่ต่ำกว่า 30 cm. เพื่อให้มันแทงหัวได้ง่าย และการปักท่อนพันธุ์ ปักลึกในดินไม่ต่ำกว่า 10 cm. โดยการปักตรง
 • ขนาดห่างระหว่างร่อง 1.00-1.30 เมตร ห่างระหว่างต้น 0.9 –1.0 เมตร (เว้นระยะร่องให้กว้างเพื่อให้รถไถสามารถลงไปทำรุ่นหญ้าได้)หรือหากเป็นพันธุ์ตระกูลระยองและเกษตรศาสตร์ ระยะห่างระหว่างต้นไม่กว่า 65 cm. ได้ แต่ถ้าเป็นตระกูลห้วยบง ควรห่างกันไม่น้อยกว่า 75 cm.
 • ก่อนปลูกชุบน้ำยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังด้วย น้ำยาแช่ท่อนมัน Huge 1 ไคโตซาน เพื่อเร่งการแตกรากและสะสมอาหารให้กับลำมันในระหว่างที่รากยังไม่งอก
 • หากท่อนพันธุ์ที่ซื้อมามีเพลี้ย หรือไม่แน่ใจว่ามีเพลี้ยมาก่อนหรือไม่ ควรผสมสารป้องกันเพลี้ย (Gaiant สูตร5) ลงไปพร้อมกับน้ำยาแช่ท่อนพันธุ์
 • เมื่อปลูกได้ 30 วัน ให้ทำการไถดินตามร่อง เพื่อจำกัดวัชพืช และเป็นการพรวนดินเตรียมความพร้อมก่อนการลงหัว พร้อมกับหว่านปุ๋ยรอบที่สอง อินทรีย์ภัฑณ์ สูตร 6-3-3 ปริมาณ 25 กก.ต่อไร่ เพื่อเร่งการเจริญเติบโตให้มันโตเร็วและหนีหญ้าได้
 • แนะนำให้ฉีดปุ๋ยน้ำเจริญอินทรีย์ภัฑณ์ทุกเดือน อย่างน้อยเดือนละครั้งในระหว่างเดือนที่ 1-3 ช่วยให้มันโตเร็ว
 • มันจะเริ่มเข้าระยะการสะสมแป้งตั้งแต่เดือน 4-6 แนะนำให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์สำหรับเพิ่มผลิต สูตร 6-3-3 และฉีดพ่นทางใบด้วย Huge 2 เพิ่มการสะสมแป้งอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
 • เมื่อมันอายุย่างเข้าสามเดือน ไม่ควรลงไปยุ่งกับระบบรากของมันสำปะหลัง เพราะมันจะเริ่มมีหัว หากยังนำจอบหรือเครื่องดายหญ้าไปดายหญ้า หรือขุดดินบริเวณโคนต้น จะส่งผลให้กระทบกับระบบการลงหัวของมันสำปะหลัง หรือบางที หัวกำลังจะงอกแต่โดนจอบตัดติ่งเล็ก ๆ ออก ซึ่งทำให้ผลผลิตต่อไร่ลดลงไป วิธีการปลูกมันสำปะหลังที่แนะนำ แล้วแต่ละสูตร แต่ละท่านที่ทำการทดลองและให้คำแนะนำ ซึ่งแต่ละวิธีก็มีความแตกต่างกันในการเพิ่มผลผลิตนะค่ะ ไม่มีวิธีไหนที่ตายตัวค่ะ บางทีวิธีการก็เปลี่ยนตามค่ะ

เพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง ด้วยปุ๋ยน้ำ

เทคนิคเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง ด้วยปุ๋ยน้ำมหัศจรรย์

เพิ่มผลผลิต มันสำปะหลัง 10-40 ตัน ต่อไร่แนะนำ เทคนิคเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง
ด้วยปุ๋ยน้ำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ+ ไคโตซาน พิสูจน์แล้ว เพิ่มผลผลิตได้ชัดเจน ประหยัดต้นทุน
1.แช่ท่อนพันธุ์ ด้วยปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ+ไคโตซาน อย่างละ 5cc น้ำ 20 ลิตร แช่ หรือ ชุบท่อนพันธุ์แล้วเอากระสอบคลุมไว้ 5-6ชั่วโมง ช่วยเร่งราก แตกใบเร็ว ป้องกันกำจัดเชื้อรา ป้องกันเพลี้ยแป้ง ท่อนพันธุ์ควรตัดตรง และยาวประมาณ 20-30 ซม.แล้วปักลงดินลึกประมาณ 20 ซม.หัวมันจะออกเป็นชั้นๆ รอบด้าน

2. การฉีดพ่น ให้ฉีดตอนเช้ามืดถึงตอนแปดโมงเช้าจะดีที่สุด เริ่มฉีดพ่นครั้งแรกเมื่อมันอายุได้ 1 เดือน ฉีดครั้งที่ 2-3 ตอนมันอายุได้ 2 และ 3 เดือน หรือถ้าต้องการเร่งผลผลิตให้เก็บขายได้เร็ว ให้ฉีดทุก 15 วัน อัตราส่วน ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ+ไคโตซาน 5 cc ผสมน้ำ 20 ลิตร ให้ผสมไคโตซานกับน้ำ คนให้เข้ากันก่อน แล้วจึงผสมปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตาม
3.ระเบิดหัว เร่งแป้ง ให้ฉีดลงไปที่ลำต้นและโคน ช่วยให้มันหัวใหญ่เร็ว แป้งสูง สังเกตุได้หลังฉีดไป 1 เดือน ดินจะร้าวเป็นทาง เพราะหัวมันขยายใหญ่ขึ้น เปอร์เซ็นต์แป้งสูง 28-32%
***ปุ๋ยรองพื้น แนะ นำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดพิเศษ ไม่ผสมดิน ราคาประหยัด เทียบผลผลิตและต้นทุน กับปุ๋ยราคาแพงได้เลยครับ ใส่ 1 กระสอบต่อไร่ หรือยิ่งมากยิ่งดี ดินไม่เปรี้ยว เคล็ดลับเพิ่มผล ผลิตอยู่ที่การปรับปรุงดินให้ร่วน โปร่ง ให้หัวมันสามารถชอนไชและขยายใหญ่ได้เต็มที่ เมื่อท่านฉีดปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพแล้ว หัวมันจะยาวไปตามราก และขยายใหญ่เร็วมาก ครับ พี่น้องที่ปลูกมันมาเป็น สิบๆ ปี แล้วยังไม่รวย ลองเปลี่ยนมาใช้ของราคาถูกๆ คุณภาพสูง ผลผลิตเยอะๆ ท่านจะเหลือกำไรเต็มๆเลยครับ

ปลูกมันอย่างไรให้ได้ 10 ตัน

ปลูกมันอย่างไรให้ได้ 10 ตันต่อไร่
เมื่อพิจารณาความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ปลูกมันของไทยพบว่ามากกว่าร้อยละ 50 มี ความอุดมสมบูรณ์ที่ต่า มาก คือมีอินทรีย์วัตถุน้อยกว่าร้อยละ 5 ของพื้อที่ปลูกมันสำปะหลัง โดยทั่วไปขาดธาตุ อาหารหลักได้แก่ ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส สำหรับการปลูกพืชในระดับรุนแรง และขาดธาตุ โปรแตสสเซียมในระดับปานกลาง ส่งผลโดยตรงต่อการปลูกมันสำปะหลังทำให้ได้ผลผลิตต่า เพราะช่วงที่ผ่านมาทางการมีการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเคมีกันอย่างกว้างขวาง เพื่อเพิ่มผลผลิตซึ่งก็ ประสบผลสำเร็จในช่วงสั้น ๆ แต่ในขณะเดียวกันการใช้ปุ๋ยเคมีในอัตราสูงก็ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น รายได้ของพี่น้องชาวสวนมันก็ลดน้อยลง หรือไม่ก็ขาดทุนและเมื่อพี่น้องชาวไร่มันสำปะหลัง มีการใช้ปุ๋ยเคมีต่อเนื่องหลายปีเข้าก็จะทำให้ ดินจืด ดินแข็ง ไถพรวนยาก เกิดการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช การใส่ปุ๋ยเคมีก็ต้องใส่เพิ่มมากขึ้น ทุกปี แต่ผลผลิตมันสำปะหลังก็ยังคงที่ไม่เพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มลดลง เพราะใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวส่งผลให้ คุณสมบัติทางกายภาพและชีวภาพของดินเสื่อมสภาพลง
การปลูกมันสำปะหลังแบบธรรมชาติหรือเกษตรแบบอินทรีย์จึงได้รับความสนใจ โดยหัน กลับมาให้ความสำคัญกับการปรับปรุงบำรุงดินด้วยอินทรีย์วัตถุเพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินให้คืนกลับมา ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญทำให้ผลผลิตมันสำปะหลังสูงขึ้น 10 ตัน ต่อไร่ และมีความปลอดภัยจากสารเคมี ผมทำได้คุณก็สามารถทำได้ 10ตัน สบายๆ

ปุ๋ยที่อยากแนะนำใช้แล้วดี

ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ชนิดเม็ด ตรา อินทรีภัณฑ์ สำหรับมันสำปะหลัง
ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ชนิดเม็ด ตรา อินทรีภัณฑ์
บรรจุ 25 กก./ลูก ราคาสมาชิก 450 บาท ราคาขายปลีก 550 บาท
เหมาะสำหรับพืชทุกชนิด สูตร 6-3-3 หรือเทียบสูตรเคมี ได้สูตร 9x3-4x4-5x4
ได้สูตร 27-16-20  ปุ๋ยที่ดีที่สุด คือ ปุ๋ยอินทรีย์ + ปุ๋ยเคมี
เป็นปุ๋ยเชิงผสม ชนิดปั้นเม็ดเป็นเนื้อเดียวกัน อุดมไปด้วยธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชครบครัน

ประโยชน์ของปุ๋ยมูลค้างคาว


-ให้สารอาหารครบ ทั้งธาตุหลัก ธาตุรองและธาตุเสริม
-แตกยอดอ่อนได้เร็ว ใส่เพียงปริมาณเล็กน้อย
-ปลอดปล่อยธาตุอาหารให้พืชได้นานถึง 30 วัน
-ไม้ดอกจะให้ดอกดก สีสวย ดอกใหญ่
-ช่วยให้ดินร่วนซุย ไม่จับตัวแข็งกระด้าง
-เพิ่มจุลินทรีย์ในดิน ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-ช่วยปรับสภาพดินเสีย จากการตกค้างของสารเคมี
-ปรับสภาพความเป็นกรดด่างของดิน ให้เหมาะกับพืช
-เพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึม ระบบรากแข็งแรง
-ช่วยป้ิองกันโรคราคเน่า โคนเน่าที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย
-เพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพ เมื่อใช้อย่างต่อเนื่อง
-มีสารไล่แมลงจากธรรมชาติ
-ลดปริมาณหอยเชอรี่เมื่อใช้อย่างต่อเนื่อง

ปลูกมันสำปะหลังให้ ได้10 ตัน

วฺิธีปลูกมันสำปะหลังให้ ได้10 ตัน

เมื่อสองปีที่แล้วการปลูกมันสำปะหลังให้ได้ 10 ตัน เป็นเรื่องอยากมาก ใคร่แนะนำว่าปลูกแบบนั้นแบบนี้ ผมลองมาเกือบหมดเหลืออยู่แบบเดี่ยวที่ไม่ได้ทดลองคือ วิธีน้ำหยด เพราะต้นทุนสูง
แบบที่ทำก่อนที่จะมองหาแนวทางใหม่ คือ แนวทาง อินทรีย์ ไม่ใช่นกนะ การเกษตรแบบอินทรีย์ ใช้ปุ๋ยมูลสัตว์ ไร่ละหนึ่งตัน รับรองปลูกอะไรก็งาม เขียวสวย เอาละหว่า หาซื้อเลย ขี้ทั้งหลาย โอ้ย ! หาข้ามจังหวัดเลยที่ไหนมีฟร์ามเขาไปขอซื้อขี้ ทั้ง ไก่ วัว หมู ควาย รับมาหมด ได้มา10ตัน หมดเงินไป 8000 บาทค่าขี้
ของพร้อม ที่พร้อม พันธ์พร้อม ลุยเลย ปลูกมันสำปะหลังเป้าหมายสิบตันต่อไร่ ผ่านไปหนึ่งเดือน ต้นมันใบเขียวสวยงาม เหมือนใส่ปุ๋ยยูเรียเป็นตัน เอาละว่ะไม่รวยปีนี้จะรวยปี้ไหน มันโลละสองบาทห้าตังส์ เงินแสนอยู่ในมือ เวลาผ่านไปไวเหมือนโกหก เดือนห้า ใบเริ่มเหลือง ราเริ่มขึ้นโค่นต้น สงสัยงานเข้า ต้องทำอะไรซักอย่างแล้ว จะเก็บไว้หรือทำลาย ทำลายคงขาดทุน เป็นหนี้สิ้นอีกแล้ว ความหวังจะนอนกอดเงินแสนมันมาพังทลายลงสิ้น เลือกเก็บไว้แล้วกันขาดทุนน้อยกว่ายังมีความหวัง บนบานไว้ไไอ้ทิด สู้ๆ มองหาแนวทางแก้ไข หาทั้งวัน ถามใครก็ส่ายหน้า นึกได้มีเพื่อนเรียนเกษตร โทรปรึกษาหน่อยดีกว่า
เพื่อนแนะนำว่าให้หายามารักษาเชื่อราก่อนและบำรุงต้น โอกาสรอดมีสูง เป็นไงเป็นกัน ถามเพื่อนต่อทันทีแล้วยี่ห้อไหนดีละเพื่อน เท่าที่ใช้มาก็มีหลายตัวแต่แนะนำตัวนี้เลย “แอคมี่กาด”สารสกัดจากสมุนไพร มีฤทธิ์ยับยั้งการแพร่ระบาดเชื้อราที่อยู่ในดิน โรคใบซีด และบำรุงต้น และ bio ช่วยบำรุงราก วิธีใช้ให้อ่านในขวด อ้าวแล้วซื้อที่ใดเล่า เดี๋ยวส่งไปให้ใช้ดูก่อน ขอบใจ ขอบใจ
แล้วเพื่อนก็บ่นให้ผมอีกว่า จะใช้มูลสัตว์ต้องผึ่งแดดอย่างน้อยหนึ่งเดือนให้เชื้อโรคในมูลสัตว์ตายก่อน แล้วก็ไถให้เข้ากับดินแล้ปล่อยไว้อีกสิบห้าวันถึงเดือน ถึงจะปลูกมันสำประหลังได้ และต้องใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่มเติมด้วย จะอาศัยแต่ปุ๋ยอินทรีย์อย่างเดี่ยวจ้างให้ก็ไม่ถึงห้าตันเพราะดินเสื่อมคุณภาพแล้ว ถ้าจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างน้อยต้องบำรุงดินสามปีค่อยมาปลูกมันสำปะหลังถึงจะได้ใกล้เคียงสิบตัน
เออ บำรุงนานอย่างนี้จะเอาอะไทำมาหากิน แต่ก็ขอบใจเพื่อนที่ช่วยแนะนำและไม่ทำให้ผมเป็นหนี้ เพราะตัวยาที่แนะนำมาใช้ได้ผล ไม่ต้องไถปลูกใหม่ ได้กำไรไว้ซื้อข้าวกิน
ลืมบอกผมได้สิบตันตามที่เกรินไว้แต่เป็นขี้ไก่ ขี้วัว ลงทุนทั้งหมดเฉพาะปุ๋ยมูลสัตว์ 15500บาท บวกยารักษาโรค และบำรุง

เพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง

เทคนิคการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังต่อไร่สูง

  เพิ่มศักยภาพการผลิตมันสำปะหลัง ต่อไร่สูงปลูกมันสำปะหลัง 10-20 ตัน เราสามารถทำได้ ป้องกันเพลี้ยแป้ง ป้องกันโรค ช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตได้จริง (มันสำปะหลังอายุ12 เดือนแป้ง 30 เปอร์เซ็นต์)
  • หากิ่งพันธุ์
    โดยมองหามันสำปะหลังสายพันธุ์ที่เหมาะต่อสภาพการเจริญเติบโตในพื้นที่นั้นๆ ซึ่งมีอยู่หลายสายพันธุ์ และแต่ละสายพันธุ์มีอัตราการเจริญเติบโตในแต่ละสภาพพื้นดินที่แตกต่างกัน เช่น ระยอง 1 ระยอง 2 ระยอง 3 ระยอง 60 พันธุ์ระยอง 90 เกษตรศาสตร์ 50 และห้วยบง 60 เป็นต้น
    • การเตรียมดิน

    2.1 หว่านปุ๋ยอินทรีย์ลงบนพื้นที่ ที่จะทำการปลูกมันสำปะหลังในปริมาณ25ก.ก. /ไร่ หรือมากกว่านั้นก็ได้ ( ซึ่งผลผลิตมันสำปะหลังจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณปุ๋ยอินทรีย์ที่ใส่ลงในดิน นี้ด้วย)
    2.2 ไถดะเพื่อตากดิน ทิ้งไว้ประมาณ 10-15 วัน
    2.3 ไถพรวนเพื่อยกร่องปลูกมัน โดยร่องที่ยกสูงประมาณ 20-30 เซนติเมตร

    • เตรียมกิ่งพันธุ์
    3.1 คัดลำมันสำปะหลังที่มีอายุระหว่าง 8-12 เดือน ที่สดใหม่ไม่เกิน 20 วัน (หรือหากตัดมานานกว่านั้นการเก็บรักษากิ่งพันธุ์มันอย่างดีมีความจำเป็น กล่าวคือ ลำมันที่ตัดรวมกันไว้หากจะให้ดีต้องใช้ดินกลบบริเวณโคนต้นของลำมันไว้เพื่อ รักษาความชุ่มชื้นและป้องกันปลวกและเชื้อรา)
    3.2 นำลำมันสำปะหลังมามัดรวมกันประมาณ 20 ต้น โดยตัดบริเวณส่วนล่าง และส่วนปลายของลำมันทิ้ง
    3.3 นำเลื่อยมาเลื่อนเป็นท่อนความยาวประมาณ 15-20 เซนติเมตร/ ท่อน หรือให้ได้ตามันสำปะหลังระหว่าง 5-7 ตา
    3.4 ตั้งส่วนปลายของท่อนพันธุ์ให้ชี้ขึ้นด้านบน จากนั้นใช้ปูนขาวทาบริเวณส่วนปลายของท่อนพันธุ์เพื่อป้องกันเชื้อรา
    3.5 นำท่อนพันธุ์ทั้งหมดไปแช่ในน้ำยาไคโตซาน, ทีนาโนเอ็ม โดยให้ส่วนปลายที่ทาปูนขาวตั้งขึ้น ใช้บริเวณโคนของกิ่งพันธุ์แช่น้ำยา ครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมง1 เพื่อให้กิ่งพันธุ์ดูดซับสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตได้อย่างเต็ม ที่
    • การปลูก
    4.1 ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมีภัณฑ์ที่ก้นหลุม โดยเว้นระยะห่างระหว่างหลุมประมาณ 1X1 เมตร
    4.2 นำกิ่งพันธุ์ที่แช่น้ำยาไคโตซานแล้ว มาปักในบริเวณหลุมที่ใส่ปุ๋ยเจรฺิญอินทรีย์ โดยปักให้ตั้งตรง 90 องศา ยิ่งดี แล้วกดโคนต้นให้แน่น
    4.3 หลังปลูกได้1 สัปดาห์ มันสำปะหลังจะเริ่มแตกใบ ระหว่างนี้ให้พ่นน้ำยาปราบวัชพืชคลุมดินเพื่อป้องกันวัชพืชไม่ให้รบกวนต้น มันที่กำลังแตกกิ่ง
    4.4 จากนั้นใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ในปริมาณ 25 ก.ก. /ไร่
    4.5 เดือนที่ 3-4 ใส่ปุ๋ยสูตร 6-3-3 หรือ ปุ๋ยมูลค้างคาว เพื่อเร่งหัว เร่งแป้ง ปริมาณ 25 ก.ก./ไร่
    4.6 เดือนที่ 4-7 พ่นปุ๋ยทางใบ โดยปุ๋ยชีวภาพชนิดน้ำ ตรา เจริญอินทรีย์ภัณฑ์พ่น 15 วัน/ครั้ง (วิธีการฉีดพ่นช่วง 5.00-8.00 น. หรือช่วงเย็น เพราะเป็นช่วงปากใบเปิด งดวันที่ฝนตกในอัตราส่วน 40-50 ซีซี/ น้ำสะอาด20 ลิตร ฉีดพ่น)
    4.7 เดือนที่ 7-8 ก็เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ซึ่งจากวิธีการดังกล่าวจะสามารถเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังให้เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 2 เท่าตัว

    ปุ๋ยผสมให้ผลผลิตมันสำปะหลังดี

    ใช้ปุ๋ยผสมให้ผลผลิตมันสำปะหลังดีกว่า

    เทคนิคเพิ่มผลผลิต มันสำปะหลัง 10-40 ตัน
    การศึกษาเปรียบเทียบการใช้ปุ๋ยในการผลิตมันสำปะหลังให้ได้ผลผลิตสูง เพื่อศึกษาสภาพทั่วไป ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี ศึกษาต้นทุนผลตอบแทนการใช้ปุ๋ยของเกษตรกร แยกตามลักษณะการใช้ปุ๋ย ได้แก่ เคมีอย่างเดียว เคมีร่วมกับอินทรีย์ และแบบอินทรีย์อย่างเดียว
    สำหรับ ข้อเสนอแนะ พบว่า เกษตรกรควรหันมาใช้การเพาะปลูกโดยใช้ปุ๋ยผสม เนื่องจากให้ผลผลิตคุณภาพดีกว่าการใช้ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว และภาครัฐควรสนับสนุนเกษตรกรให้ใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์เพราะว่าการปลูกโดยใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์เป็นการปรับปรุงคุณภาพดิน ซึ่งจะช่วยเพิ่มผลผลิตของเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้น และยังขายได้ราคาดีกว่า เนื่องจากมันสำประหลังมีความสมบูรณ์.

    ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดและปุ๋ยน้ำกับมันสำปะหลัง
    ปุ๋ยที่ใช้ มี 3 แบบคือ ปุ๋ยเจริญอินทรีย์ภัณฑ์ สูตรสำหรับพืชทั่วไป(ราคาสมาชิก 350 บาท/ลูก)
    ปุ๋ยนาคราช(ราคา 365 บาท/ลูก) หรือปุ๋ยอินทรีย์เคมี(ราคา 450 บาท/ลูก )

    วีธีใช้ปุ๋ยเม็ดและปุ๋ยน้ำกับมันสำปะหลัง
    1.ตัดลำมันยาวประมาณ 5-6 ตา
    2.แช่ลำมันด้วย ปุ๋ยน้ำ 3 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร นาน 5-6 ชม. น้ำที่ใช้แช่มันนำไปรดต้นไม้ได้
    3.เริ่มปลูกใช้ ตอนเตรียมดิน ใช้ปุ๋ยเม็ด หว่านให้ทั่ว 1 ลูก/ไร่ ก่อนยกร่อง แล้วปลูก
    4.ระยะเจริญเติบโต ใช้ปุ๋ยน้ำ 5 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 15 วัน 3-4 ครั้ง
    5.ครบ 3 เดือน ใส่ปุ๋ยเม็ด 1 ลูก
    *ใน การเตรียมดิน ถ้าดินที่ใช้ปุ๋ยเคมีมานาน ควรปรับสภาพดินก่อน โดยผสม ฮิวจ์ 3 ฝา เทคลุกกับปุ๋ยเม็ด 1 ลูกตามด้วยปุ๋ยเคมี 2 กก. เป็นขั้นตอนสุดท้าย (ถ้าใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีไม่ต้องผสมปุ๋ยเคมีอีก) หว่านให้ทั่ว ก่อนยกร่อง *การป้องกันเพลี้ยแป้ง ใช้TBio สีแดงแช่ท่อนพันธุ์หรือฉีดพ่นตอนกองสุมไว้ และฉีดพ่นอีกครั้งต้อนมัน มี 3-4 ใบ
    *การใช้ปุ๋ยน้ำให้ฉีดพ่นตอน 5.00-8.00 น. หรือหลัง 16.00 น. งดวันที่ฝนตก ห้ามใส่เกินปริมาณที่กำหนด